Arhitektuuri teenused Aasoja Projekt AS poolt:

– Arhitektuurne projekteerimine (sh. ümberehituse, restaureerimise ja renoveerimise projektid)

– Planeerimine (sh. detailplaneerimine, linnaplaneerimine)

– Maastikuarhitektuur (sh. pargid, haljasalad)

Projekteerime nii era-, äri-, kui ühiskondlikke hooneid. Arvestame säästliku planeerimise põhimõtteid ja projekteerime keskkonnasõbralikke lahendusi silmas pidades. Loome atraktiivset, mugavat, tervislikku ja funktsionaalset elu-, töö-, vaba aja veetmise ja linnakeskkonda.

Omame muinsuskaitse tegevusluba ning oleme sertifitseeritud passiivmaja projekteerijad.

Lisaks arhitektuursele projekteerimisele pakume ka peaprojekteerija, omanikujärelvalve, autorijärelvalve teenust ning arhitektuurseid konsultatsioone. Koostame arhitektuursete projektide ekspertiise ning muinsuskaitse eritingimusi.