Tartu Ülikooli Loodusmuuseumi ekspositsiooni ja sisekujunduse ideekonkurss.

Arhitekt:
Ingrid Aasoja

Sisearhitekt:
Aili Aasoja

Võistlustöö: 2011

Konkursitöö KARU sisekujunduse läbivaks põhimõtteks on ajaloolise interjööri avamine, korrastamine ja säilitamine. Et tuua esile hoone ajaloolist struktuuri ja ruumilist ülesehitust, avatakse fassaadi aknad vaatega hoone esisele platsile ning vabastatakse külastajatele liikumistelg läbi amfilaad süsteemis paiknevate uste. Olemasolev rõdu ja trepp ekspositsioonisaalis lammutatakse. Ekspositsiooni ja uute rõdude projekteerimisel säilitatakse ruumide avarus, suurus ja õige kõrgus. Ajaloolised laed eksponeeritakse.

Ekspositsiooni kujunduse põhimõtteks on innovatiivsus. Väljendusviis, kuidas maailma teket, ajalugu ja tänapäeva käsitletakse, peab olema ühelt poolt teaduslik, kaasaegne ja tehnoloogiliselt kõrgtasemeline (teabe digitaliseerimine, multimeedia kasutamine, interaktiivsed puutetundlikud ekraanid jne), aga samas ka lavastuslikult mänguline, kaasahaarav, visuaalselt atraktiivne, käegakatsutav, kuuldav ja haistetav.
Külastaja peab saama valida endale teabe sobiva raskusastme, otsida just teda huvitavaid teemasid ning töötada infoga vajalikul määral sügavuti (võimaldab interaktiivne keskkond). Samas on ta tulnud muuseumisse, et näha ehedaid objekte, läbimõeldud teemapüstitusi ja huvitavaid seoseid, kaasa mängida avastamismänge jne. Ekspositsiooni ülesehitus rajaneb nende kahe teabe saamisviisi sünteesil.

Ekspositsioon algab hoone fuajees asuvast infopunktist. Majajuht ja loodusmuuseumi ajalugu tutvustav lühiülevaade teavitavad esmalt külastajat. Koridoris õppeklasside ees korraldatakse vahetuvaid näitusi. Õppeklassides olevad endised muuseumikapid sisaldavad nüüd materjale õppetegevuseks. Muuseumi hõngu on tunda ka keldrikorruse tualettidesse viiva koridori seintel, see on geoloogiat käsitlev ekspositsioon (nt retk Maa sisemusse).

Eksposisioon „Elurikkus ja evolutsioon“ paikneb kolmes suures saalis, nende rõdudel ja neljas väikses tagumises ruumis vastavalt etteantud temaatikale järgmiselt: keskmise saali peateema on „Maa ja elu teke ning areng“, külgmiste saalide teemad „Liigirikkus ja liikide põlvnemine“ ja „Elu mustrid ja seosed“.

Ekspositsioonipinna laiendamieks on saalide hoovipoolsetesse külgedesse sisse ehitatud rõdud. Rõdud on valmistatud kergel monteeritavatena metallkarkassil, mis konstruktiivselt ühildub ülejäänud ekspositsiooniinventariga. Taotlus on, et kogu kohtkindel sisustus (kõrged ekspositsioonivitriinid, rõdud, sisetrepid, piirded jne) moodustaksid visuaalselt terviku ja need eristuksid selgelt hoone ajaloolisest mahust. Keskmise saali rõdule viib lift, külgmiste saalide rõdudele pääseb läbi rajatavate ukseavade, samuti pääseb rõdudelt otse väikestesse ekspositsiooniruumidesse, kust olemasolevad trepid lammutatakse. Kõikidesse ruumidesse on erivajadustega inimeste pääs tagatud.

Ekspositsiooniinventari olulisim märksõna on läbipaistvus. Me soovime eksponeerida objekte, mitte näha inventari. Vitriinid on valmistatud üleni karastatud lamineeritud klaasist, vitriinide küljed on avatavad ja lukustatavad, sokkel ja lagi on valmistatud alumiiniumprofiididest ning ja vajadusel sisaldab toitekaablit. Vitriinide valgustatakse spetsiaalsete päevavalgus või LED-valgustitega, vastavalt vajadusele paigaldatakse vitriini valguslagi, -põrand, -sein või –riiul, lisaks kasutatakse suunatavaid LED-kohtvalgusteid. Nimetatud vitriinid on turvalised. Vajadusel saab neile lisada õhuniiskuse ja temperatuuri reguleerimissüsteemi.

Ruumide üldvalgustus on lahendatud rippsiinidega, kuhu kinnituvad prožektor-tüüpi valgustid ekspositsiooniruumides ja päevavalguslambid õpperuumides.

„Maa ja elu teke ning areng“
Ekspositsioon algab keskmisest saalist, mille piki ühte parameetrit kulgeb evolutsiooni ajatelg. Informatsioon ajastute ja sõlmsündmuste kohta on välja toodud trossidele riputatud LED-valgustaskutel ajatelje all. Saali üldtemaatika käsitleb kosmoloogia põhitõdesid võrreldes erinevaid suurusi, makro- ja mikrokosmost. Saali peamisteks atraktsioonideks on erinevad (võimalusel töötavaid) mudelid: Maa, kosmosesüsteem, aatom, molekul, rakk, DNA jne. Geoloogia kollektsioonid paiknevad nende ajaloolistes kappides rõdu all ja aknaseinas. Eesti geoloogia ja Aruküla koobas leiavad käsitlust saali rõdul.

„Liigirikkus ja liikide põlvnemine“
Ajatelg suunab külastaja järgmisse saali, mille ekspositsiooni keskmeks on põrandal laotuv graafiline skeem fülogeneesist ja liikide põlvnemisest (põrand on tõstetud, põrandamaterjal on plastik, joonistatud graafik, tekst ja pildid on söövitatud pinnale epoksüüdvärviga kantud). Põlvnemisloo olulisi etappe illustreerivad näitlikud objektid (nt taimed – herbaariumina, kalad – akvaariumis, elavad linnud puuris, imetajad topistena jne). Objektide juures on puutetundlikud ekraanid, kust arvutiprogrammi vahendusel saab lisateavet liikide kohta.

Edasine ekspositsioon kirjeldab liigirikkust ja –mitmekesisust. Saali õhuruumis võrreldake liikide suurust (skeletid).

Saali peavitriinis on võrdlev ekspositsioon linnuriigist: vaatluse all on erinevad elukohad (vee, maismaa), eri pesitsuspaigad, pesad, munad, elutsükkel, toitumine jne. Iga objekt on oma tüüpilises elukeskkonnas ja kõrgusel (nt veelinnd veepiiril, kotkapesa puuladvas – nii kõrgel, et teda näed lähedalt alles rõdul olles). Rõdu all seinaäärses vitriinis käsitlevad teemad on seotud selgrootute, kalade, kahepaiksete ja roomajatega. Siin paiknevad ka akvaariumid ja terraariumid. Vitriinisein rõdul on pühendatud Eesti ja naaberalade taimestiku, seenestiku ja loomastiku lähiajaloole. Vitriine ümbritsevad puutetundlike ekraanidega vööd, kus puudutades objekti pilti või nime, leiab objekti kohta lisateavet (sh näiteks võib kuulda linnu või looma häälitsusi vms). Koduloomad, kultuurtaimed ja võõrliigid on käsitletud rõdukorrusest pääsevas väikeses ruumis.

Ekspositsioonisaalis on lisaks tegevusnurk 10-le inimesele .

„Elu mustrid ja seosed“
Ekspositsioon kirjeldab erinevate elustikurühmade levikut maailma kaardil. Saali sissepääsu juures asetsevad seintel kaks suurt digitaalset puutetundlikku ekraani. Esimene kirjeldab maismaaloomade levikut, päritolu, kliimavöötmeid ja geograafilist isolatsiooni ning mereloomade levikut, teine kirjeldab taimede levikut, kliimavöötmeid ja seente globaalse leviku mustreid.

Liikide ja nende keskkonna teemade illustreerimiseks on koostatud nn elukeskkonna (läbilõike)vitriinid, st kompositsioonid loomastiku ja taimestikuga, kus iga liik asetseb oma tavalisel kõrgusel teiste suhtes (st lendavat lindu näeme silmast-silma rõdult). Vitriine ümbritseb interaktiivne vöö 90 cm kõrgusel korruse ja rõdu põrandapinnast, kus puudutades objekti pilti või nime, leiab selle vitriinist ülesse ja saab lisateavet objekti kohta.

Toiduahela temaatika (inimeseta ja ilma) ning inimtegevuse mõju keskkonnale on kajasatud vitriinseinas rõdu all, Eesti ökosüsteemid ja liigikooslused on kajastatud vitriinseinas rõdul.

Ekspositsioonisaalis on laste tegevusnurk ja fotosünteesiv mudetaim.