Männiku tee 92 majutusüksuse ideekonkurss.
Ostupreemia

Arhitektid:
Ingrid Aasoja, Aleksandr Zverev

Võistlustöö: 2010

Ideekonkursi töö KODU pakub Männiku majutusüksuse hoonele uue arhitektuurse lahenduse. Olemasolev rekonstrueeritav hoone asub Tallinnas aadressil Männiku tee 92. Hoone kuulub ansamblisse, mille moodustavad klassikalise käsitlusega korterelamud. Elamud moodustavad peaaegu perimetraalse hoonestusega kvartali, mille keskele jääb hooviala männisaluga. Selles kvartalis on lääne pool katkestus kahe eramu näol, ida pool antud projektis käsitletava hoone näol, mis on kuuekümnendatel ümber ehitatud. Hoovi ühes servas asub ka pikk garaažiehitis. Männiku tee 92 hoone ees asub bussipeatus. Üle Männiku tee, käsitletava hoone vastas on tühi krunt kõrgete mändidega. Viimase kõrval asub kaupluse hoone. Projekteeritava hoone pool teed järgmises kvartalis lõunas on uued värvilise viimistlusega korterelamud.

Männiku tee 92 hoone rekonstruktsioon on klassikaline. Hoonet käsitletakse olemasoleva ansambli osana. Loodetavasti uuendatakse tulevikus ka teised ansambli hooned.

Olemasolev hoone on kolmekordne ja viilkatusega. Esitatud ideeprojektis on muudetud hoone välisviimistlust ja tõstetud katuse kõrgust. Korruselisus on jäänud samaks. On kasutatud hoone stalinistlikust ehitusjärgust alles jäänud elemente ja neid nähtavaks toodud. Kuna antud hoone on juba hetkel ümbritsevatest hoonetest välisviimistluse ja arhitektuurse oleku poolest veidi erinev, loovad vanast ehitusjärgust kaasavõetavad elemendid ning kaasaegne vormi- ja fassaadikäsitlus seose lähedal asuvate uute kortermajade ja selles kvartalis olevate stalinistlike hoonete vahel.

Hoone viilkatus, millele on lisatud (tagasi toodud meenutusena stalinistlikust ehitusest) risti-viilkatus frontoonidega, seob ehituse ümbritseva kvartali hoonestusega. Samuti hoones säilitatav korruselisus – 3. Hoone kaasaegset ümberehitust esile tuues on viimistlusena kasutatud rooste (või värvitud) valtsplekiga katet, mis katab pikiseinad ja läheb üle katusele. Pikihoone aknad on ühendatud vertikaasete klaasist viimistluspaneelidega. Hoone „frontoonid“ ja otsad on krohvitud ning värvitud, meenutades hoone minevikku. Hoone otsaaknad on klassikalised, esifassaadil on ka kolm kaarja tipuga rõduust, mis on otsustatud antud projektis taastada koos rõdudega. Hoone põhja- ja lõunapoolsetes otstes on metallist välised evakuatsioonitrepid, mille piirded on roosteplekist. Fassaadide krohviviimistlusega otsi raamib külgfassaadide plekist „tagasikeeratud“ raam. Kokkuvõtvalt võib uue hoone fassaadikäsitlust pidada klassikaliseks, kuid samal ajal kaasaegseks. Fassaadil kasutatav rooste värv kajastab ka männiku loodust – oranži männipuu tipupoolset koort, mis hommikuses ja õhtuses päikeses särab.

Hoone keskosas tekitatud ristiosa võimaldab funktsionaalses mõttes ka trepikoja ja lifti viimist viimasele, katusekorrusele. Hoone keskosa ümbritsevad ruumid on turvaklaasist seinte ja ustega (sh. on klaasist trepikoja sein ja lift. Seevõimaldab ühelt poolt valgeid ühisruume ja avarat ruumimuljet hoone keskel, aga ka soodustab valvetegevust hoone keskses liikumiste osas.

Tüpoloogialt on planeeritav hoone ühiselamu. Hoone jaguneb kahte tiiba, mille keskel asuvad peatrepikoda liftiga hoone hoovipoolses küljes ning üldkasutatavad puhkeruumid hoone tänavapoolses küljes. Keskosast kahele poole jäävad funktsionaalsed ruumid.

Hoonet kavandades on arvestatud energiasäästlikke põhimõtteid ja vastavalt kasutatud ehitusmaterjale ja konstruktsioone.

Hoone tehnilised näitajad
hoone ehitusalune pind: 531,4 m2
hoone brutopind: 1811,8 m2
hoone suletud netopind: 1438,5 m2
hoone maht: 69555 m3
hoone tuleohutuse klass: TP2