Jõgeva lasteaia "Karikakar" arhitektuurne ideekonkurss.
Äramärgitud töö

Arhitektid:
Ingrid Aasoja, Aleksandr Zverev

Võistlustöö: 2011

Lasteaed „Karikakar“ asub Jõgeval Pae tänava ääres, teistes külgedes ümbritseb krunti rohelus. Lasteaia krunt võimaldab hoonet lahendada pigem vabalt maastikku paigutuvana, kui range hoonefrondina.

KRATT on hoone, mis kasutab krundi ja suhteliselt hõreda keskkona võlusid, et pakkuda põnevat ja arendavat keskkonda lastele. Lasteaed on planeeritud ühekorruselise nelja hoonetiivaga maastikust välja kasvava hoonena. Hoone tiivad kaovad otstes maastikku, keskelt aga tõuseb hoone maht üles, avades tiibade külgedele aknad. Lasteaia keskel asuvad üldkasuttavad suured ruumid, mis on ülevalt valgustatud suurte katuseakendega.

Hoone ise on lahendatud võimalikult loogilise ja lihtsa põhiplaaniga, et võimaldada mõjule pääseda maastikul hoone peal, ümber ja sees. Ruumikad rühmaruumid on suurte klaasfassaadidega ühenduses välisruumiga, magamisruumid on hoonetiiva otsas vahetult enne maastikku. Lasteaia keskel on suur avatud, kuid samas mitmeks jaotatav saal eritasandilise põranda ja kolmnurksete katuseakendega. Saali põrandamaastik moodustab tribüüni ja lava poodiumi.

Hoone peale ja ümber moodustub maastik, mida on lastel huvitav avastada ning mis pakub erinevaid ruumiolukordi mägimiseks, sportimiseks ja õppimiseks. Hoone osadel külgedel on varikatused ja terrassid. Hoone katuse servasid ja lasteaia krunti ümbritseb peen metallist piirdeaed.

KRATT on lasteaed 5-le lasteaia rühmale ja ühele sõimerühmale. Hoone on üles ehitatud risti kujule, mille tiibades asuvad rühmaruumid, kabinetid, tehnilised ja laoruumid, keskel asub muusikaruumiks ja võimlemisruumiks jaotatav saal, loovusklass, saali teenindavad ruumid ja hoone ventilatsioonikeskus.

Hoonel puudub klassikaline peasissepääs. Sissepääsud on igas hoonetiibade vahele jäävas nurgas. Neist pääsudest saab nii hoone keskele ühisruumidessa, kui ka rühmaruumidesse (kahe rühma peale on üks sissepääs). Funktsionaalselt on eraldatud siiski põhjapoolne sissepääs, mis jääb pigem tehniliseks ja personali sissepääsuks. Läänepoolne sissepääs on avalike ürituste puhul tänava poolt sisenemiseks, lõuna ja idapääsud on avalike ürituste puhul hoovi ja siseruumi ühendavad. Sissepääsude kohal on varikatused, mis toimivad ka päikesevarjuna. Varikatuste all on sama mõõtmega terrassid. Lastevanemate parkimine asub Pae tänaval. Töötajate parkimine asub majandushoovis.

Lasteaia välisruumi oluliseks osaks on lasteaia hoonemahuga moodustatud maastik. Laste mänguväljakud asuvad hoonest lääne ja lõuna hoovis (va. sõimerühma mänguväljak hoovi tänavapoolses osas). Lipuväljak asub tänava pool (hoovi kaguosas). Majandussissepääs on krundi kirdenurgast, hoonest põhjas asuvasse majandushoovi. Läänapoolses krundiosas asuvad lasteaia rühmade välivarjualused, palliväljak (talvel liuväli), jooksurada palliväljaku ümber ja pikem spordirada (mis reljeefi saamiseks ületab ka hoone katust ja on talvel kasutatav suusarajana) ja kelgumäed, mida võimaldab hoone maastikuline katus. Krundi maastikukujunduses kasutatakse erinevaid pinnakatte ja taimestikuga tsoone (sh. peenrad, kus lapsed saavad ise näppe mullaseks teha). Selline erinevuste loomine võimaldab eriliigilisi välistegevusi ja loodusharidust.

Lasteaed on kavandatud energiasäästliku hoonena.

Hoone tehnilised näitajad
hoone ehitusalune pind: 2233 m2 (koos terrasside ja varikatustega, arvestamata maastikku)
hoone brutopind: 2034 m2 (arvestamata maastikku)
hoone suletud netopind: 1849 m2
hoone maht: 6102 m3