Tartu Oskar Lutsu nimelise Linnaraamatukogu ja Tartu Kunstimuuseumi ühishoone arhitektuurikonkurss.

Arhitektid:
Ingrid Aasoja, Aleksandr Zverev

Võistlustöö: 2011

Linn: avalik ruum ja logistika

Tartu O. Lutsu nim. Linnaraamatukogu ja Tartu Kunstimuuseumi ühishoone on planeeritud Tartu kesklinna, olemasolevasse linnastruktuuri. Võistlustöö LUGU jätkab selles kohas ajalooliselt väljakujunenud linnaehituslikku mustrit, arvestades tänavaruumi ja ümbritsevate hoonemahtudega.

Töö põhifookus on avalik suhtlus ja kollektiivne ruum. Siin geograafilises punktis saavad kokku kõiksugused inimesed Tartust, mujalt Eestist ja teistest riikidest, et nautida Tartu kesklinna, Emajõge, tullakse külastama raamatukogu ja kunstimuuseumi. Rõhk on tulevast hoonet ümbritsevate avaliku ruumi osade ühendamisel ja neile uue tähtsa sõlmpunkti lisamisel. Projekteeritav hoone jääb Raekoja platsi ja kesklinna ning Emajõe ja pargi vahele. Tulevane hoone peab suhtlema nii jõe kui linnaga, neid ühendama ning kutsuma inimesi enda juurde.

Töö tähtsim osa on Magistri tänava kui jalakäijate tänava avara ja inimesesõbraliku ruumi hoidmine. See tänav saab olema uue hoonekompleksi süda, vabaõhu-aatrium, mida ääristavad Tartu kesklinna mõõtkavas hoonemahud. Tänava keskel on suvel varju pakkuvate puude allee, mis mõtteliselt seob Raekoja platsi pargi ja sealt Emajõega. Samas, tänava enda olemus seob pargi kesklinnaga. Tähtis on ka Vabaduse puiestee ääres jalakäijate liikumise aktiviseerimine. Seetõttu ühendab uue hoone fuajee Magistri tänava Vabaduse puiesteega – kesklinna Emajõega.

Jalakäijatele mõeldud Magistri tänava kui sotsiaalse ruumi tähtsust rõhutab uue hoonemahu fassaaditrepistik. See töötab hoone fuajeena ning veel enam siseruumi ja välisruumi ühendajana. Ka peasissepääs hoonesse on just sellelt küljelt.

Linna liikluslogistikasse on uued hooned ühendatud Gildi tänavalt. Gildi tänava ja Magistri tänava nurgast pääseb sõiduautodega (ja jalgratastega) maa-alusesse parklasse. Gildi ja Kompanii tänava nurgal on hoonekompleksi „kaubapunkt“. Jalakäijate sissepääsud on igas hoonete küljes. Peasissepääs on Magistri tänaval uude hoonesse.


Hoone: arhitektuurne idee ja funktsionaalne loogika

Võistlustöö LUGU koosneb sisuliselt neljast arhitektuursest osast:
1. ajaloolised hooned Raekoja plats 18, Kompanii 1c, Kompanii 3,
2. uus Vabaduse puiestee äärne hoone,
3. uus hoone Kompanii 5,
4. Magistri tänav kui uue ühishoone vabaõhu-aatrium.

Esimese osa Tartu kesklinna ajaloolised hooned renoveeritakse. Kompanii 5 uus hoone ehitatakse vanadele hoonetele sarnanev, kuid ise on see tume: musta tellisega. Kompanii 5 eelmise hoone lammutamisel avatakse osaliselt vana linnamüür. See jääb vaadeldavaks maa-aluse parkla panduse seinana.

Vabaduse puiestee äärde tuleb uus heledast betoonist osaliselt klaasfassaadiga hoonemaht kohta, kus pole varem hoonet olnud. Uus hoonemaht on selgelt kaasaegse vormikäsitlusega. Magistri tänava poole on avatud klaasfassaadi taga suur fuajee-trepistik, mis töötab kollektiivse ruumina, sidudes sise- ja välisruumi.

Magistri tänava kohal on õrnad „sillad“, mis ühendavad uue hoonemahu vanadega. Välditud on suuremahulist tänava kinniehitamist, et hoida olemasolevat avatud tänavaruumi ja linnaehituslikku struktuuri.

Raamatukogu ja kunstimuuseumi ühishoones on selge funktsioonide jaotus. Kunstimuuseum on täielikult Kompanii tänaval, Raamatukogu enamjaolt Vabaduse puiestee ääres, büroo- ja hoidlapinnad Kompanii tänaval. Uuest peahoonest pääseb nii raamatukokku kui kunstimuuseumisse. Viimasesse pääseb ka praegustest sissepääsudest Raekoja plats 18 hoonest. Kunstimuuseumi eraldi, samas hoidlatega ühes hoones hoidmine võimaldab seal kehtestada vajalikud ranged klimaatilised tingimused. Sellal, kui vabamate reeglitega raamatukogu on uues hoonemahus, jagatuna tsoonideks suures avatud lugemissaalide ja avaliku ruumi sünergias. Büroopinnad ja hoidlad on jaotatud kahe funktsiooni vahele vajalikesse punktidesse.

Hoone tehnilised näitajad
ehitusalune pind: 5427 m², sh
brutopind: 21368 m², sh
netopind: 17299,1 m², sh
kõrgus: 55,5 m katuseharjani (abs.)
parkimine: 53 autot maa-aluses parklas
16 jalgratast maa-aluses parklas
22 jalgratast õues