Kuressaare Väikelaevaehituse Kompetentsikeskuse katsebasseini ja laborite hoone ideekonkurss.
Jagatud 2. ja 3. preemia

Arhitektid:
Ingrid Aasoja, Aleksandr Zverev

Võistlustöö: 2011

Kuressaare väikelaevaehituse kompetentsikeskuse katsebasseini ja laborite hoone on planeeritud Kuressaare kesklinna, olemasolevasse linnastruktuuri. Võistlustöö NAVIS jätkab selles kohas ajaloolist linnaehituslikku mustrit, arvestades tänavaruumi ja ümbritsevate hoonemahtudega.

Asendiplaaniliselt kujuneb võistluses käsitletav krunt perimetraalselt hoonetega ümbritsetuks, jättes samas mulje erinevate hoonetega kvartalist. Krundi keskele jääb parkimisala 30 auto jaoks. Tallinna tänava poolt piirab seda olemasolev kahekordne hoone, Rootsi tänava poolt olemasolev ühekordne hoone ja Komandandi tänava poolt uus ühekordne hoone. Krundile on mahutatud ka jalgrattaparkla (38 kohta). Säilitatud on võimalikult palju kõrghaljastust. Võimalusel saab loobuda veel enam autode parkimiskohtadest rattakohtade kasuks, et avada rohkem hoovi just haljastusele ja esinduslikule-mugavale ajaveetmisruumile.

Katsebasseini kompleksi peasissepääs on tõstetud Rootsi tänavale vana ja uue hoone ühendusgaleriisse. Sama sissepääsu saab kasutada ka parkla poolt. Sedasi kahelt poolt on (Tallinna tänavalt ja parklast) võimalik siseneda ka olemasolevasse kahekorruselisse hoonesse. Autode sissepääs krundile on Tallinna tänavalt – nii parklasse, kui ka laadimisele.

Uus katsebasseini hoonemaht on asetatud piki Komandandi tänavat ja ühendatud galerii-fuajeega olemasoleva hoovipealse hoonega (mis omakorda on galeriiga ühendatud edasi Tallinna tänava hoonega). Hoone on kavandatud ühekorruselise räästata viilkatusega hoonena, mis võimalikult hästi integreeriks pika basseiniruumi väikeste hoonetega tänavale. Rootsi tänaval on säilitatud vana paekivimüür (küll sisselõikega sissepääsu juures), mis pikendatakse Komandandi tänaval esimese ristihoone seinani. Komandandi tänava hoone ette ei ole planeeritud piiret, küll aga jätkub paekivimüür Komandandi tänaval pärast viimase ristihoone seina.

Uus hoone on jaotatud funktsioonide kaupa erinevateks tiibadeks. Kõige olulisem hoone keskse teljena töötav osa on katsebasseini ruum, mis kulgeb piki Komandandi tänavat. Selle hoonemahuga ristuvad hoovi pool kompetentsikeskuse ülejäänud erineva pikkusega tiivad: materjali- ja elektroonikalabori, kooselekuteruumi, projekteerimislabori, raamatukogu ja kabinettide, ühendusgalerii ja garderoobi-tualettruumide tiib. Ristuvad hoonemahud on justkui basseiniruumist läbi jooksvad ja neid on näha ka Komandandi tänaval. Seal käituvad ristuvad hoonetiivad suurte eksponeerivate akendena, lubades hoonesse sisse valgust (vältides samas otsest päikesevalgust, kuna on põhja suunas) ning lubades tänaval kulgejale näha, kuidas toimub mudelite katsetamine.

Eesmärgiks on luua avar, innovatiivsust rõhutav ruum. Mugavuse huvides, krundi võimalusi kasutades ning Komandandi tänava skaalat arvestades on piirdutud ühekordse hoonemahuga, mis ühtlasi võimaldabki avatud katusealusega luua avara katsebasseini ruumi. Ristuvad tiivad on ripplaega, kuhu on paigaldatud hoone ventilatsioon jms.

Hoone kandev konstruktsioon on monoliitbetoon. Siseruumis on betoon lihvitud ja lakitud, väljas on hoone soojustatud ja viimistletud heleda krohviga. Katusekattena on kasutatud tsingitud valtsplekki. Katsebasseini ruumi otsad lõpevad taustvärvitud klaasfassaadiga. Ristihoonete otsad lõpevad klaasfassaadiga.

Hoone tehnilised näitajad
Kokku maa peal neto 1135,2 m²
Kokku koos keldriga neto 1181,9 m²
Ehitusalune pind 1246,4 m²
Hoone kõrgus maapinnast 7,5 m
Räästa kõrgus maapinnast 4,5 m