H. Elleri nimelise Tartu Muusikakooli juurdeehituse ideekonkursi töö.
Kooli eripreemia

Arhitektid:
Ingrid Aasoja, Aleksandr Zverev

Võistlustöö: 2010

Konkursitöö NOOT eesmärk on projekteerida H. Elleri nim. Tartu Muusikakoolile juurdeehitus, mis väärtustab olemasolevaid hooneid ning keskkonda ja tõstab esile kooli iseloomu.

Olemasolev kooli hoone asub Tartu vanalinnas, Toomemäe kõrval, Lossi tänaval. Hoone juurdeehitus on kavandatud koolimajast põhja poole. Töö kavandamisel on järgitud muinsuskaitse eritingimusi ja detailplaneeringu põhimõtteid.

Uue hoone tähtsaimaks aktsendiks on siseruumi ja välisruumi avanev multifunktsionaalne lava. Seda rõhutab ka saali maht, mille ümber on kahel keskmisel korrusel kooli ruumid ning ülemisel ja alumisel korrusel tehnilised ruumid.

Koolikompleksil on kolm sissepääsu hoonesse ja kolm pääsu krundile. Igapäevaselt pääseb kooli uuest peasissepääsust ida poolt (autode, jalgratastega ja jalgsi) ning Lossi tänavalt (jalgsi). (Vabaõhu)ürituste ajal pääseb hoonesse jalgsi ja rattaga ka Lossi tänava Inglisilla ja Professorite alle juurest, sisenedes hoonesse lava kõrvalt. Peasissepääsu juures on 9 auto parkimiskohta + 1 garaažikoht ning 20 jalgrattakohta igapäevaseks kasutamiseks. Suviste välisõhuürituste jaoks on teatri õuel 40 jalgrattakohta.

Uuel hoonemahul on kolm põhikorrust. Esimese korruse peasissepääs paikneb Lossi tänavalt kulgeva peasissepääsuga samal tasapinnal. Fuajee ühendab maja uut ja olemasolevat hooneosa. Ümberkujundatud trepp moodustab koos istumis-astmestikuga hoone peatrepi. Teisel korrusel on avar istumiskohtadega fuajee lisasissepääsuga läänest väliteatri õuelt, saal koos abiruumidega ning stuudiod. Kolmandal korrusel on muusikakooli õpperuumid ja helisalvestuskompleks.

Saali tehniline teenindamine toimub saali põhjaküljelt, kus esimesel korrusel asuvad garaaž, tehnilised- ja riietusruumid. Teisele korrusele pääseb trepist, pillide ja dekoratsioonide transportimineks on ette nähtud kaubatõstuk. Teisel korrusel, saali kõrval on gatering, esinejate ettevalmistus, pillide ja dekoratsioonide laod, seejuures dekoratsioonide ladu asub otse lava kõrval, sellega ühel tasapinnal. Kuna lava on mõeldud nii sise- kui ka välisetenduste jaoks, siis lava teenindamine toimub alati just siseruumist ning puudub vajadus minna transpordiga väliteatri õuele.

Hoone põhimaht, saal ja seda ümbritsevad ruumid on modelleeritud Tartu ajalooliselt tunnustatud ehitusmaterjalist, põletatud savitellistest. Väliteatri õuele avanev lava on raamitud heledast betoonist ekraaniga. Läbi mitme korruse kõrguv fuajee aatrium on vastandina eelmistele klaasfassaadiga. Samuti on klaasfassaad tehnilistel korrustel, mis muudab hoone mahu kergeks. Klaaspind koosneb kitsastest moodulitest, samas kui tellisseinas on lõbusad, noorte muusikakooli iseloomu rõhutavad erineva suurusega ruudukujulised aknad.

Väliteatri astmestik on ehitatud Toomemäe nõlvale. Astmed on vaheldumisi betooni ja murukattega, metallist astmetugedega erosiooni eest kaitseks.


Hoone tehnilised näitajad:
Ehitusalune pind 945 m²
Brutopind 2 247,9 m²
Netopind 1 872,8 m²
Hoone maht 10 594,0 m³
Max abs. kõrgus 67 m