Mustamäe Maarja Magdaleena kiriku hoonekompleks

Arhitektid:
Ingrid Aasoja, Aleksandr Zverev, Lidia Zarudnaja

Võistlustöö: 2013

Kiriku hoone projekteerimine on väljakutse iga arhitekti jaoks. Oma töös inspiratsiooni otsimisel proovisime mõtestada kiriku rolli tänapäeva ühiskonnas. Kiriku ja noortekeskuse ühise ruumi loomise idee tundus igati atraktiivne ja arvestav.
Kiriku krunt on tasane ja maaliline. Kiriku kompleksi kavandamisel proovisime sulandada hoone maastikusse ja eraldada krundil alad erinevate funktsioonide jaoks. Samuti säilitasime krundi praeguse loodusliku / pargiliku ilme, mis suurte eluhoonete keskel on rahustav ja jõudu andev. Krundi lääne serva on planeeritud kiriku peaväljak. Kiriku ette on kavandatud viljapuude aed. Puuliigid on valitud nii, et maksimaalselt pikenda õitsemise aega. Väljaku tugev dominant on kiriku kellatorn. Kiriku parkla on toodud edela poole ja arvestab olemasolevaid puid. Noortekeskuse ja lastehoiu ala on toodud ida-kagu suunas ja on eraldatud nõlvaga kiriku peaväljakust.
Hoonel on 3 eraldi sissepääsu: peafuajeesse , kantseleisse ja noortekesksusesse. Kuigi hoonemaht on sulandatud maastikusse, on eraldi välja toodud kellatorn ja kirikusaal. Peafuajee on ühendatud kiriku saali, kabeli ja söögisaaliga. Fuajeest vasakule jäävad garderoob, pood ja pääs noortekeskusesse. Läbi galerii pääseb kantselei ja lastehoiu ruumidesse. Kirikusaal ja peafuajee on eraldatud mattklaasist seinaga, mis on ülevalt valgustatud suunatud päevavalgusega.
Välis- ja sisseviimistluses kastutakse laudismustriga betooni. Sissekujundus on minimalistlik: kasutatakse täispuidust mööblit, mattklaasist eraldavaid vaheseinseinu.

Tehnilised näitajad:
netopind: 1528,0 M²
ehitusalune pind: 1119,7 M²
brutopind: 1743,5 M²
kõrgus: 11,0 M saali katuse harjani
21,0 M kellatorni tipuni