Palamuse Koolimuuseumi ideelahendus.

Arhitekt:
Aleksandr Zverev

Sisearhitekt:
Pille Hein

Eskiisprojekt: 2010

Palamuse O.Lutsu Kihelkonnamuuseumi ekspositsiooni oleme kavandatud lahendada kogu hoonekompleksi ja nende vahelist ala hõlmava tervikliku lahendusena. Koolihoone, -õu ja kogu ümbrus koos jõega on osa kultuuriloost, mida külastajatele tutvustame.

Muuseumi ekspositsioon siseruumides on jagatud kahe maja, vana koolimaja ja uue leerimaja vahel. Ekspositsioon on vana ja uue hoone vahel ülesse ehitatud tugeva kontrasti printsiibil, eesmärgiga tuua sisse ajamõõde, võrdlus, kus üks ajastu lisab teisele midagi juurde, kus vana kihelkonnakool ja uus leerimaja täiendavad teineteist.

Vana kihelkonnakooli hoone ekpsositsioonis taastatakse maksimaaselt vana 19. sajandist pärit kooli meeleolu. Vanaaegne mööbel, inventar, valgustus, heliefektid annavad võimsat ja efektset ülevaadet vana kooli majapidamisest. Alumise korruse ruumid on sisustatud nii, nagu nad kunagi võisid olla. Pööningul asub ajaloo töötuba.

Uus maja sulandub kujult ja materjalidelt vanaga, samas on igati kaasaegne. Uus maja koondab endasse kogu aktiivse tegevuse: infopunkti, uuendusliku ekspositsiooni (sh audiovisuaalsed lahendused), avatud fondid, raamatukogu, teadurid, auditooriumi, kohviku, jne.