Varre tn 7 majutusüksuse ideekonkurss.

Arhitektid:
Ingrid Aasoja, Aleksandr Zverev

Võistlustöö: 2011

Kavandatav hoone asub Tallinnas Varre tänaval. Olemasolev Varre tänava hoonestus on madal, pooleteise kuni kahekordsete eramajadega. Tänaval on 6 eramaja lõuna ja 5 eramaja põhja poolel. Varre tänavast põhja poole, Varre ja Õilme tänava vahel asub suurem sõjaväe hoonestus, käsitletavast alast veidi kirde ja ida poole asub praegune Tallinna Vangla ala. Alates Õilme tänavast on valdav hoonestus väikesed korterelamud. Üle Veerenni tänava lääne pool hoonestus puudub, kuid planeeritud on korterelamute ala. Varre tänavast lõuna poole on Tehnika tänava kaudu Tallinna kesklinna ümbersõit – tiheda liiklusega tee.

Ümberkaudsete eluhoonete katusemaastikut valitseb kaldkatus. Hoonete välisviimistlusena on kasutatud nii laudist, naturaalset kivi, kui krohvi. Hooneid ümbritseb valdavalt piirdeaed.

Varre tänava sotsiaalmajutusüksus on planeeritud tänava põhjapoolsete hoonete vahele. Uus majutusüksus on ühe trepikojaga kolmekordne hoone keldri ja madala viilkatusega. Hoone arhitektuurne lahendus on kaasaegne ja samas sobib kokku lähedal olevate kortermajadega. Hoone on ülesehituselt sarnane keskse trepikojaga kolmekordsetele kortermajadele. Samas on tegemist ühiselamu sisemusega.

Hoone välisviimistlusena on kasutatud värvilist katteliistuga laudist (alumine kiht tumehall 200mm lai laud, pealmine kiht oranž 40mm lai laud). Laudisega välisviimistlus tekitab mõnusa kodumaja tunde, see sobib ümbritsevasse keskkonda ning selle värvilisus rõhutab ruumilist fassaadikatet. Hoone aknad on paigutatud siseruume silmas pidades loogiliselt ning funktsionaalselt. Sisemisi funktsioone arvestades ning välisilmet silmas pidades on akende suurusega mängitud, et vältida monotoonse fassadi tekkimist nõnda suurel hoonel keset väikeseid eramuid. Suuremad aknad asuvad lõunapoolses peafassaadis ja on seotud puhkeruumidega ning põhjapoolses fassaadis trepikoja ruumis. Trepikoja aken on osaliselt katuseaken, et tuua võimalikult palju valgust trepile ja läbi klaasseina ka koridori.

Hoone lõuna ja lääne fassaadil on varikatus katmaks sissepääsu, treppi ja pandust ning varjamaks üleliigset päikest suve ajal. Varikatus ka lõhub naabritega võrreldes suurt hoonet, muutes hoone elavamaks. Varikatuse esimeses servas on pimedal ajal valgustatav kiri hoone nimetusega. Hoone ümber on madal puulippidest piirdeaed. Väravate asemel aed katkeb.

Sotsiaalmajutusüksus on planeeritud energiasäästliku hoonena.

Hoone tehnilised näitajad
hoone ehitusalune pind: 293,8 m2
hoone brutopind: 1175,2 m2, sh. kelder 293,8 m2
hoone suletud netopind: 874,8 m2, sh. kelder 219,6 m2
hoone maht: 3713,6 m3, sh. kelder 972,5 m3
hoone tuleohutuse klass: TP2