Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasiumi juurdeehituse arhitektuurivõistlus

Arhitektid:
Ingrid Aasoja, Aleksandr Zverev

Võistlustöö: 2012

Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasiumi hoone asub Pärnu kesklinnas, Lõuna tänaval. Hoone juurdeehitus on kavandatud koolimajast põhja poole, kooli hoovi.

Vana koolimaja on tugeva iseloomuga punasest telliset kõrge hoone. Juurdeehitus on kavandatud koolihoonele võrdse partnerina ja samas elava mahuna, mis rõhutab keskkooli noort atmosfääri ja toob tegusa õpilaspere kooliõue.

Uus juurdeehitus liitub vana hoonega viimase põhikorrusel (1. korrusel), kus kahe hoone ühendamine on loomulik jätk kooli logistikale. Ühendusgalerii on kergelt leitav kooli peasissepääsust ning kuna galerii ühendab uue mahu selle keskmisel korrusel, on korrused üksteisest mugaval kaugusel. Uue hoone trepigalerii, klaasist ühendusgalerii, vana hoone saal ja vana hoone sissepääsu ala moodustavad uue koolisüsteemi liikumisarteri.

Juurdeehitus on jagatud kahte mahtu. Esimene koondab endasse õpperuumid ja ühenduse vana hoonega. See on kolmekordne ja paigutatud Pühavaimu tänava äärde. Teine hoonemaht on ühekordne ja kulgeb mööda krundi põhjapiiri. Selles mahus on rekreatsiooniruum koos tualettruumide ja kohvikuga. Madalam maht suhtleb kooli sisehooviga, moodustades siin trepistikuga vabaõhutribüüni. Rekreatsiooniruum avaneb sisehoovi.

Madal hoonemaht on jätkuks ümber maja kulgevale maastikule, mis saab alguse kooli peasissepääsu juurest, kulgeb mööda Lõuna tänavat kirde suunas ja pöörab põhja kooli sisehoovi. Hoovis maastik jaguneb: üks osa tõuseb madala hoonemahu peale, moodustades terrassi, teine osa pöördub kahe hoonemahu vahele. Mõlemad maastikukäigud saavad kokku trepistiku abil hoovi keskel.

Hoone tehnilised andmed:
Ehitusalune pind 469,1 m²
Ehitusalune pind maastikuga 510,2 m2
Brutopind 867,1 m²
Netopind 739,0 m²
Hoone kõrgus 11,7 m ja 3,7 m