Saue Avatud Noortekeskuse graafiline lahendus. Vaata ka keskuse sisearhitektuurset lahendust.

Disain:
Aili Aasoja

Tööprojekt: 2010
Valmis: 2011