Lift 11 ideekonkurss.

Arhitektid:
Ingrid Aasoja, Aleksandr Zverev

Võistlustöö: 2010

Euroopa 2011. aasta kultuuripelinn Tallinn pealkiri on „Mereäärsed lood“. Esitatud installatsioon on „Tallinna mere ääre lugu“ selle kõige otsesemas tähenduses. Installatsioon tuletab elanikele meelde ja tutvustab külalistele, kus ja millal oli Tallinna ja mere vaheline piir. Tallinn on ajalooliselt olnud tähtis merekaubanduse linn. Tallinna all on olnud sadam juba viikingite ajast ning keskajal kuulus Tallinn Läänemere kaubanduslinnade ühendusse Hansa Liit. Tänu merele ja sadamale on tekkinud Tallinna linn.

Kavandatud installatsioon jutustab Tallinna ja mere suhte lugu. Kuidas on muutunud meri, nii muutus linn. Kuidas muutus sadam, nii muutus linn. See on pikk ja oluline lugu. Mitte ainult Tallinna, vaid lausa kogu Eesti jaoks, sest Tallinnat läbivad kaubavood on aidanud üles ehitada kogu Eesti struktuuri. Kui turistidele on installatsioon eelkõige tutvustava ja elamusliku tähendusega, kuna ei saa eeldada nende kõrgeid teadmisi Tallinna ajaloo kohta, siis tallinlasi on selle installatsiooniga soov panna mõtlema oma kodulinna ja mere suhte üle, oma kodulinna ajaloo üle, oma kodulinnas toimuvate muutuste üle. Installatsiooni märksõnadeks ongi ajalugu, suhted, muutus ja tulevik. Teadvustades minevikku ja Tallinnat kui merelinna, oleme targemad ka Tallinnat edasi arendades.

Installatsioon on pindalalt suuremõõtmeline maastikuline projekt. Tegemist on keskkonnaga, mille vahel ja sees saab käia, veeta aega, lugeda infotahvleid ja mõtiskleda. Installatsioon on vaadeldav ka kõrgemalt, nt. meremuuseumi katuselt või ka selle eest, Estonia mälestusmärgi juurest. Installatsioon saab olla ürituste toimumispaigaks. Näiteks võib siin pidada väikesemaid teemakohaseid installatsioone, üritusi, õpitubasid, loenguid. Installatsioon võib kujuneda festivali, aga ka kultuuripelinna üheks suviseks keskuseks.

Installatsiooni „Tallinna mere ääre lugu“ asukoht on Suure Rannavärava ja Admiraliteedi basseini vahel. See ala on hetkel valusaim koht Tallinna ja mere vahel. Tallinn on mere linn, kuid linna keskuses mere ääres on suur ala, mis on arendamata. Siin on uskumatult suur liiklussõlm ja lahmakas tühermaad. Installatsiooni siia püstitades märkavad inimesed antud kohta, selle ilu ja potentsiaali. Ajalooliselt on see olnud üks tähtsamaid alasid Tallinnas – tihedalt tegevustega täidetud sadama ja turgude piirkond. Siin on kunagi kihanud elu. Vahepeal muudeti ala kinniseks mereääreks ja nüüd ... see lihtsalt on siin, omamas mingit kindlat funktsiooni ja iseloomu. Installatsiooniga on lootus siia elu tagasi tuua ja koha üle avalik arutelu tõsta.

Hoonestusest vabal alal Suure Rannavärava ja Admiraliteedi basseini vahel märgistatakse Tallinna rannajooned aastatest 1000-1700. Kokku märgitakse 6 mere ja maa kokkupuute piiri. Installatsiooni kavandatav ajaline pikkus on mai kuni september 2011, ehk kogu festivali aeg. Iga sajandit märkiva veepiiri juures on kirjas, millisel ajal oli seal piir ja kus asus sadam. Lisada võib ka muid huvitavaid fakte teemaga seoses. Märgid on kindlasti iga piiri otstes ja keskel nii tihedalt, et oleks võimalik teavet jälgida. Installatsiooni erinavate aegade piiride juures on ka selle ajastu “märk”. Selleks atraktsiooniks võib olla vastavast ajast pärit laevamudel (mille võib välja panna nt.Meremuuseum).

Esitatud installatsiooni graafilise osa merepiiride märkimisel on toetutud Rein Zobeli raamatule „Tallinn (Reval) keskajal. Linnaehitus 13.-14. sajandil" (Eesti Entsüklopeediakirjastus 2001).