Tehnilise Järelevalve Ameti büroohoone renoveerimise sisearhitektuurne projekt.

Sisearhitektuur:
Aili Aasoja, Ingrid Aasoja

Projekt: 2014