Rail Baltic Pärnu Terminal

OSTUPREEMIA

Arhitektid:
Ingrid Aasoja, Lidia Zarudnaja, Aleksandr Zverev

Võistlustöö: 2014


Sissejuhatus
Rail Balticu Pärnu reisiterminal on tähtis infrastruktuuri objekt, mille mõju lähiümbrusele ja tervele Pärnu linnale on raske alahinnata. See on värav uude liikluskanalisse, mis seob oma vahel linnu ja riike, loob inimestele uusi võimalusi liikumiseks ning ruumi tajumiseks.
Reisiterminal kujutab endast teatud tüüpi ranget infrastruktuuri süsteemi, mille projekteerimise puhul on tähtis luua tugevad kontekstuaalsed ja maastikulised seosed konkreetse kohaga.

Asendiplaaniline lahendus
Pärnu reisiterminal on mitte ainult ühistranspordivõrgustiku sõlmpunkt, vaid ka roheline värav, mis avab ja lõpetab jõeäärset promenaadi.
Reisiterminal loob tugeva linnaehitusliku ida-lääs telje, mis on risti raudtee vööndi ja Liivi teega ja seob Papiniidu piirkonda jõeäärse pargiga.
Maastiku ala koosneb kahest osast – lääne väljak ja ida park, neid eraldab pooleks raudtee vöönd.
Lääne ossa Papiniidu tänava, Liivi tee ja K-rauta keskuse vahele tekib Reisiterminali esindusväljak koos terminali peasissepääsuga. Väljaku kõrghaljastus maksimaalselt säilitatakse ja korrastatakse. Väljaku ette on kavandatud bussipeatus ja takso seisukohad.
Ida ossa jääva pargiala suurem osa säilitab oma esialgse ilme (korrastatakse ja sillutatakse olemasolevad teed, paigutatakse valgustus). Pargi lõunaossa lisatakse uued teed, mis seovad reisiterminali ja perrooni alt läbivad tunnelid jõeäärse kergliiklustee, restorani ja puhkealaga.
Ala lõunaossa, lagendikule, rajatakse etapiliselt (I etapp – 50-55 parkimiskohta) terminali autoparkla (240 parkimiskohta). Reisiterminali töötajate parkimiskohad on spetsiaalselt tähistatud.
Võimalusel saab välja ehitada Liivi tee parkimistasku (30 kohta), mis jääb terminali perrooni kahe tunneli vahele (keskmine ja lõunapoolne tunnel).


Arhitektuurne lahendus
Reisiterminal on paigutud osaliselt raudtee alla, sissepääsuga mõlemalt poolt raudtee vööndit. Sissepääs meenutab väravat, mille läbimisel pääseb kas perroonile või parki. Peasissepääsu juures asub terminali suurem ruum - astmeline ootesaal.
Otseses kontaktis ootesaaliga on RB infopunkt, turismi infopunkt, kassad ja piletite automaadid.
Kõik ruumid on paigutatud tunneli galerii äärde. Galerii on ülevalt valgusega. Pääs platvormidele on tunnelist läbi kahe halli. Hallid on varustatud trepi, eskalaatori (RB perroonil on 2 eskalaatorit) ja tõsteplatvormiga.
Pargipoolne sisepääs hoonesse on lahendatud astmelise väliterrassina, millega liitub reisterminali kohvik.
Terrassilt avanevad vaated jõeäärsele pargile.

Konstruktsioonid ja viimistlus
Hoone maa-aluse osa seinad on monoliitsest raudbetoonist. Lagi monteeritakse eelpingestatud raudbetoontaladest , mille peale valatakse monoliitsest raudbetoonist plaat. Hoone maapealne osa (varikatused, ootesaali lagi) monteeritakse metallkonstruktsioonist (postid, fermid).
Hoone põrand tehakse pinnasel põrandana koos põrandaküttega.
Hoone viimistletakse väljast betoonkiudplaadiga (peidetud kinnitused ), kaldpinnad kaetakse tsingitud plekiga või rullmaterjaliga (SBS). Avade katmiseks kasutatakse fassaadsüsteemi suuri klaasipindasid (kirgas klaas). Osades seintes, mis on otseses kontaktis klaasfassaadiga, kaetakse betoonkonstruktsioon mattklaasiga, mille taga on võimalik paigutada RGB-LED valgustid. Selline valguse tehniline lahendus võimaldab hoone ümber luua erinevaid meeleolusid.
Väliterrassi astmed kaetakse osaliselt puitlaudisega. Esialgselt kõik trepid, astmed ja põrandad tehakse betoonist, mida tulevikus on võimalik üle katta looduskiviga.
Siseviimistluses kasutakse lihtsaid selgeid materjale: puitlaudist, mattklaasi, roostevaba terast, betooni.
Tunnel-galerii lakke monteeritakse mattklaasi taha RGB-LED valgustus, mis lubab hoone sees luua erinevaid meeleolusid ja ka korraldada üritusi.

Tehnilised näitajad:

Ehitisealune pind 2395.0 m²
Suletud netopind 1420.0 m²
Avatud brutopind 3330.0 m²
Kubatuur 6460.0 m³
Köetav pind 270-1420.0 m²
Maaaluse korruse pind 915-1420.0 m²
Teede ja platside pind 14500.0 m²
Haljastus 3500.0 m²
Parkimiskohtade arv
240 autot
50 jalgratast